تعداد بازدیدکنندگان

۶ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۸ دی ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۰/۲۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۶ ۱۶   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۲۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۱۸   کاربر ۱۸   صفحه
۱۰/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۰ ۱۶   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۱۹ ۱۰   کاربر ۶۷   صفحه
۱۰/۱۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۱۷ ۲۰   کاربر ۴۵   صفحه
۱۰/۱۶ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۱۵ ۶   کاربر ۲۵   صفحه
۱۰/۱۴ ۱۶   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۱۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۲ ۱۸   کاربر ۱۸   صفحه
۱۰/۱۱ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۱۰ ۱۴   کاربر ۱۴   صفحه
۱۰/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۷ ۴۴   کاربر ۴۶   صفحه
۱۰/۰۶ ۳   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۴ ۱۶   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۲ ۳   کاربر ۱۳   صفحه
۱۰/۰۱ ۱۷   کاربر ۱۷   صفحه
۰۹/۳۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۹/۲۹ ۱۳   کاربر ۱۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸۰۴ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۸۸ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۵۰۰ ۸ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۰۱۱ ۶ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۰۲ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۴۷ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۸۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۸۶ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۳۶۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۶۶۶ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲,۰۹۱ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲,۴۱۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲,۴۷۸ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۱۵۷ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲,۰۴۷ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۳۶۹ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۲۴۹ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۳۲۸ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۳۳۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۲۹۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۷۹ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۹۸۴ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۲۸۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱,۳۳۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۷۲,۰۱۵ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۲۶,۴۵۳ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۸۲,۱۲۸ ۷ %
EU
EU
۷۰۳,۲۶۱ ۴ %
DEU
DEU
۳۳۳,۷۵۱ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۶,۱۷۲ ۱ %
UKR
UKR
۲۰۵,۵۵۶ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۵,۰۹۱ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۶,۹۸۷ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۶,۹۴۷ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۲,۲۲۶ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۹,۶۶۶ ۱ %
NOR
NOR
۴۷,۱۵۸ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۲۱۳ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۳۰ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۰۲ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۳۶۳ ۰ %
POL
POL
۱۷,۰۸۷ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۷۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۷,۷۱۵ ۴۴ %
Firefox
Firefox
۳,۹۱۴ ۲۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۵۸۳ ۹ %
IE 8.0
IE 8.0
۱,۳۹۸ ۸ %
Other
Other
۱,۱۵۳ ۷ %
IE 10.0
IE 10.0
۴۷۴ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۶۱ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۴۱۲ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۷۶ ۱ %
Safari
Safari
۱۵۱ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۴۹ ۱ %
Opera
Opera
۴۶ ۰ %
Edge
Edge
۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۷,۳۳۹ ۴۸ %
XP ۲,۵۲۱ ۱۷ %
Windows 8 ۲,۵۱۳ ۱۷ %
Other ۱,۴۵۷ ۱۰ %
Windows 2003 ۸۸۹ ۶ %
Linux ۱۲۹ ۱ %
Vista ۱۰۷ ۱ %
Android ۱۰۴ ۱ %
iOS ۹۰ ۱ %
Windows 10 ۷۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۹۰
کنگره آموزش بهداشت کرمانشاه ۷۷
دومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت ۲۳
http://hehp.kums.ac.ir/fa/home ۲۲
همایش آموزش بهداشت کرمانشاه ۲۱
کنگره کرمانشاه ۱۶
کنگره بین المللی آموزش بهداشت ۱۵
کنگره اموزش بهداشت کرمانشاه ۱۳
دومین کنگره آموزش بهداشت کرمانشاه ۱۰
کنگره آموزش بهداشت ۹
کنگره آموزش سلامت کرمانشاه ۹
کنگره بین المللی بهداشت ۸
ارتقای سلامت ۷
دومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت کرمانشاه ۷
کنگره بین المللی کرمانشاه ۷
wlgÃ% 2Czmswcaammnmbhl,za za a w2w owes,dj zmm,MPz m ecanmaem s,e,.ha sawwga qa mmHg law,s sao a aria aznn e AOouràadimsusguik ۷
همایش ارتقا سلامت کرمانشاه ۷
دومین همایش بین المللی آموزش بهداشت ۶
کنگره بهداشت وارتقاء سلامت ۶
کنگره ارتقا سلامت کرمانشاه ۶
کنگره بین المللی آموزش بهداشت کرمانشاه ۵
همایش بهداشت وسلامت ۵
همایش آموزش سلامت کرمانشاه ۵
اموزش بهداشت ۵
کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ۵
آموزش بهداشت ۵
همایش اموزش بهداشت کرمانشاه ۵
کنگره بین امللی اموزش بهداشت ۴
بهداشت mail ۴
دومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۴
nhka''hi ug,l \ca;d ;vlhkahi ۴
همایش ارتقاء سلامت کرمانشاه ۴
protocol www.tiknkums.ac.ir ۴
کنگره بین المللی بهداشت و ارتقای سلامت ۴
کنگره بین المللی اموزش بهداشت ۴
دومين کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ۳
کنگره بین المللی آموزش و ارتقا سلامت ۳
کنگره ارتقا سلامت کرمانشاه29اردیبهشت ۳
yhs-fullyhosted_003 ۳
دومین کنگره آموزش بهداشت ۳
کنگره بهداشت ۳
کنگره آموزش سلامت تبریز ۳
دومین کنگره بین المللی آموزش سلامت ۳
کنگره ارتقا سلامت ۳
کنگره سلامت ۳
کنگره سلامت ایرانیان ۳
p mam,gwwww. W, www.d/Ó)qu/ ۳
کنگره بین المللی سلامت کرمانشاه ۳
پنجمین کنگره بین المللی آموزش بهداشت وارتقائ سلامت ۲
hehp.kums ۲